Οι επίτροποι Όλι Ρεν και Λάζλο Άντορ αντιμετώπισαν επικρίσεις από διάφορες πλευρές σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρουσίασαν την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Επιτροπές Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Απασχόλησης του ΕΚ. Ο Ρεν τόνισε ότι η Ευρώπη «επιστρέφει» στην ανάπτυξη, ενώ ο Άντορ υπογράμμισε από την πλευρά ότι η ανεργία πλέον στην ΕΕ έχει γίνει «δομική».

Πολλοί ευρωβουλευτές αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό του επιτρόπου αρμόδιου για τις Οικονομικές και τις Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Όλι Ρεν, ότι η κατάσταση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνεται και ότι επανέρχεται η ανάπτυξη, ενώ επέκριναν επίσης την Κομισιόν διότι προτείνει τη χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων του σημερινού φαρμάκου—των πολιτικών λιτότητας.

Ο Ρεν εμφανίστηκε αισιόδοξος στην αρχική του τοποθέτηση, λέγοντας ότι η κατάσταση στην Ευρώπη αντιστρέφεται και το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται, καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες επανέρχονται σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από πολλούς ευρωβουλευτές, διευκρίνισε: «δεν είπα ότι είμαι ικανοποιημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για να μείνουμε άπρακτοι».

Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν σταδιακά τις ανισορροπίες που υπήρχαν πριν από την κρίση και αναπτύχθηκαν ακόμη και κατά την διάρκεια της, επισήμανε ο Ρεν.

Από την δική του πλευρά ο επίτροπος Άντορ σκιαγράφησε μια δυσοίωνη εικόνα σε ό,τι αφορά το μέτωπο της απασχόλησης, προειδοποιώντας ότι η ανεργία γίνεται δομική, ενώ οι αποκλίσεις ανάμεσα στον ευρωπαϊκό πυρήνα και τα κράτη της περιφέρειας μεγεθύνονται. Επίσης διευρύνεται, τόνισε ο Άντορ, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ικανοτήτων. Ακόμη παρατήρησε ότι η εγκατάλειψη σπουδών αυξάνεται ποσοστιαία, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ανησυχητικό.

Η ανάκαμψη είναι άνισα κατανεμημένη ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ, υπογράμμισε ο επίτροπος Άντορ. Στάθηκε στην επιδείνωση των φαινομένων της ένδειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.

Οι αποκλίσεις συνδέονται με την μείωση της παραγωγικότητας, που δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας, ενώ παρουσιάζεται το φαινόμενο από τη μια μεριά οι διαθέσιμες θέσεις να παραμένουν σταθερές, και από την άλλη να αυξάνεται η ζήτηση για θέσεις απασχόλησης, κάτι που συνιστά ανισορροπία με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών μελών στην ΕΕ, διευκρίνισε.

Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα στον τομέα της απασχόλησης των νέων και να προχωρήσουν σε επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, πρότεινε ο Άντορ.

«Για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο σύνολό της θα πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, ώστε να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση και να πετύχουμε τους στόχους του 2020 ως προς τις κοινωνικές πολιτικές, κάτι για το οποίο χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές επενδύσεις που πρέπει να είναι ενεργές, αποτελεσματικές, και θα πρέπει να βελτιώσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή», κατέληξε ο Άντορ.

Από την πλευρά του ο επίτροπος Ρεν, συνοψίζοντας τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ΕΕ, ανέφερε ότι χρειάζεται:

α) Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, κυρίως μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της αποκατάστασης των ισορροπιών στην Ευρώπη, με έμφαση στην ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών, όπως γίνεται ήδη στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, και την ενίσχυση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο,

β) Αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης,

γ) Σταθερή εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. «Τα ελλείμματά μας έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς εξυγίανσης, κάτι που θα μας επιτρέψει να αναπνεύσουμε, εστιάζοντας στην ποιότητα των μέτρων που πρέπει όμως να συνάδουν με το στόχο της ανάπτυξης», είπε ο κ. Rehn.

δ) Στροφή στον τραπεζικό τομέα ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, καθώς «ναι μεν οι αγορές έχουν καθησυχαστεί σε σημαντικό βαθμό, όμως όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, η κατάσταση δεν είναι ακόμη τόσο καλή».

Πρέπει βραχυπρόθεσμα να βρεθεί μία σειρά μέτρων για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα που είναι ζωτικής σημασίας ώστε «η ευρωπαϊκή οικονομία να περάσει από την εύθραυστη ανάκαμψη σε μια σταθερή ανάπτυξη», συμπέρανε ο Επίτροπος Ρεν.