Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Δραστική περικοπή των δαπανών της κυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθεί το πλεόνασμα των 2,9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2014 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 

Το υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει ρητή αναφορά στο ύψος και το περιεχόμενο των μέτρων δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα συνεχίζονται ωστόσο αναφέρει τους τομείς από τους οποίους θα προέλθουν οι νέες περικοπές.

Μάλιστα το υπουργείο Εργασίας σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος καθώς θα εισφέρει με πρόσθετες παρεμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ στην επίτευξη του στόχου του νέου Προϋπολογισμού  για πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ το 2014.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται τελούν υπό την έγκριση της τρόικας και αν τελικά δεν κριθούν επαρκή, όπως διεμήνυσε χθες και ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν, τότε η Αθήνα θα πρέπει να αποστείλει και συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,9 δισ. ευρώ το 2014 διασφαλίζεται μεταξύ άλλων με παρεμβάσεις στα παρακάτω πεδία:

1. Την καλύτερη εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, οι επιπτώσεις του οποίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, έχουν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2014.

2. Τις εκτιμήσεις για σταδιακή αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από το επόμενο έτος, καθώς και τις εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης για την απόδοση συγκεκριμένων δράσεων -όπως κατασχέσεις και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης- που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

3. Την υλοποίηση ήδη ψηφισμένων πρωτοβουλιών που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά, η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο νέος τρόπος φορολόγησης των ενοικίων, ο νέος φόρος στα ακίνητα κ.ά.

Ωστόσο σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί ύψους 250 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους ενστόλους (88 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 162 εκατ. ευρώ στις συντάξεις). Δεν περιλαμβάνεται και το μέτρο επιβολής εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, το οποίο θα ενίσχυε τα έσοδα του ΟΑΕΕ.

4. Την απόδοση δημοσιονομικών παρεμβάσεων, ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ, όπως είναι η επιβολή τέλους παραμονής και πλόων, ο φόρος υπεραξίας σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η φορολόγηση αποθεματικών που δεν είχαν φορολογηθεί, καθώς και η απόδοση της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων.

5. Την υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων με στόχο τη βελτίωση των ισοζυγίων όλων των τομέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται περαιτέρω περιορισμός των λειτουργικών δαπανών, αναδιάρθρωση και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων, καθώς και συγκράτηση των μεταβιβάσεων του Κράτους. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνονται δράσεις και έλεγχοι με στόχο τη βελτίωση του αποτελέσματος των νομικών προσώπων κατά τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, έγιναν συστάσεις προς όλα τα Υπουργεία για την εντατικοποίηση των ελέγχων του μισθολογικού κόστους, ώστε να επιβεβαιωθεί η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η αναγκαιότητα ελέγχου της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισμών, κυρίως ως προς το σκέλος των εσόδων, βάσει των οποίων προβλέπονται και οι δαπάνες.

Επιπλέον, απαιτείται η πλήρης αντιστοίχιση των επιχορηγήσεων που προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των φορέων και των αντίστοιχων πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του εποπτεύοντος Υπουργείου. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των φορέων προγραμματίζονται σχετικοί έλεγχοι.

6. Τη συνεχή δημοσιονομική προσπάθεια για συγκράτηση και έλεγχο των δαπανών στον τομέα της υγείας, με εξοικονόμηση, μεταξύ άλλων, από τη συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων.

Παρεμβάσεις 600 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας

Την εφαρμογή ενός προγράμματος διαρθρωτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, που εκτιμάται ότι θα εισφέρει ετησίως τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα οι βασικοί άξονες του προγράμματος που έχει καταστρώσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι:

-Η πλήρης καταγραφή, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», του συνόλου των εργοδοτών και εργαζομένων μισθωτής εργασίας.

- Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των εργοδοτών μέσω των οποίων καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συνέπεια των εργοδοτών στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

- Ο εξορθολογισμός των μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών.

- Ο εξορθολογισμός των μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ).

- Οι καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Η υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων στον ΟΑΕΕ, όπως είναι η οργανωτική αναδιάρθρωση του φορέα, η διεύρυνση της ασφαλιστικής του βάσης, η βελτίωση της εισπραξιμότητας με μέτρα ενίσχυσης της ανταπόκρισης των ασφαλισμένων στις υποχρεώσεις τους.

- Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω συστηματικών διασταυρώσεων των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών με άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης παροχής χορηγήσεων, επιστροφών δημοσίων πόρων κ.α.

- Η επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.