Η AUTOHELLAS ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Αποτελέσματα Εννεαμήνου Μητρικής & Ομίλου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.