Ο διορθωμένος λόγω του πληθωρισμού δείκτης του μέσου μισθού σημείωσε μείωση 1,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013. 

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα (κεντρική) της Αλβανίας, η μείωση του πραγματικού μισθού, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη συρρίκνωση των μισθών στον τομέα των υπηρεσιών και στον τομέα των κατασκευών. 

Η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική του τρίτου τριμήνου του 2013, σημειώνει ότι από την άλλη πλευρά, ο πραγματικός μισθός στους κλάδους της βιομηχανίας συνεχίζει να αυξάνεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Ο πραγματικός μισθός στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 3,6%. «Τα τελευταία στοιχεία από τις έρευνες εμπιστοσύνης, δείχνουν μείωση του επιπέδου των μισθών στους τομείς της μεταποίησης κατά το τρίτο τρίμηνο. Είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξες οι προσδοκίες για τον τομέα των υπηρεσιών» αναφέρει η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας

Ο μέσος μισθός στην Αλβανία ανέρχεται στα 350 ευρώ.