Κονδύλια ύψους 20 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την Ελλάδα από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 - 2020, το νέο ΕΣΠΑ, ενώ μέρος των πόρων αυτών καλείται να αξιοποιήσει η Αυτοδιοίκηση.

Όπως τόνισε ο συνεργάτης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ιωάννης Ζηρίνης, τα παραπάνω κονδύλια θα δοθούν σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, τα logistics-μεταφορές κ.α.

Μιλώντας στο συνέδριο «Δημιουργικές πόλεις: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την βιώσιμη ανάπτυξη», που διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo και την OTS, στο πλαίσιο της 9ης Έκθεσης Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου-Κοινωνικού Τομέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, POLIS, ο κ. Ζηρίνης ανέλυσε ιδιαίτερα το CLLD (Community-led Local Development), που είναι ο διάδοχος του προγράμματος Leader και πλέον δεν θα αφορά μόνο στον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, αλλά και αστικές με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία ακόμη ενός εργαλείου, του ITI (Integrated Territorial Investment), που θα αφορά σε συνεργασίες και δράσεις ακόμη και μεταξύ Περιφερειών.

Ο κ. Στάθης Ραγκούσης, διευθύνων σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε. (Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη A.E.), παρουσίασε τις δυνατότητες υλοποίησης ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των ΟΤΑ.

Τέτοια έργα είναι όσα αφορούν στην εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας, στις ΑΠΕ, στην αναβάθμιση και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και εκμεταλλεύσεων, στη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτινων πόρων (με έμφαση στις αφαλατώσεις) κ.α. 

Επίσης, ανέλυσε και τα προγράμματα ELENA (European Local Energy Assistance) και JESSICA, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ΟΤΑ για την πραγματοποίηση έργων.