Σχέδιο αποτροπής των μεγάλων μειώσεων στο εφάπαξ του δημοσίου επεξεργάζονται το υπουργείο Εργασίας και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου τα νέα ποσά να κινούνται κατά μέσο όρο στα επίπεδα των 17.000 έως 19.000 ευρώ, από 29.000 ευρώ που είναι σήμερα. 

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Τύπου της Κυριακής, το σχέδιο, προβλέπει την αναλογική μείωση του βοηθήματος όχι με ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας, όπως αναφέρει η αρχική απόφαση για την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, αλλά στη βάση μιας περιόδου 4, 8 ή 10 ετών, προκειμένου στο διάστημα αυτό να συνυπολογιστούν και οι υποχρεώσεις 900.000.000 ευρώ για την πληρωμή 40.000 αιτήσεων, που είναι σε λίστα αναμονής από τα μέσα του 2012 και εντός του 2013. 

Το εφάπαξ, θα υπολογίζεται από το 2014 ως εξής: Εσοδα από εισφορές συν περιουσία μείον κόστος αποχωρήσεων και σε κάθε περίπτωση εάν το κόστος των αποχωρήσεων είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα, θα γίνεται αυτόματη μείωση ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα στα Ταμεία Πρόνοιας.

Ο υπολογισμός του νέου εφάπαξ για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα κάνουν αίτηση τον Φεβρουάριο του 2014, θα είναι δυνατός όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα του 2014, με το εφάπαξ να αλλάζει ανάλογα με το πως θα διαμορφώνονται τα δεδομένα.

Για παράδειγμα, εάν τα έσοδα του 2014 είναι 400 εκατ. ευρώ και του 2015 πέσουν στα 300 εκατ. ευρώ τότε θα είναι διαφορετικά και τα εφάπαξ που θα δοθούν σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση μέσα στα έτη αυτά, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι που έχουν τα ίδια έτη υπηρεσίας και έχουν πληρώσει τις ίδιες εισφορές να καταλήγουν με διαφορετικά εφάπαξ ανάλογα με την χρονιά που πληρώνονται.