Νέα πολύ αυστηρά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και τη διακίνηση «βρώμικου» χρήματος οι ποινικές διώξεις δεν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι παραβάτες που συλληφθούν δεχθούν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του πρόσθετου φόρου που τους έχει βεβαιωθεί.

Η ποινή μάλιστα δεν θα αίρεται, ακόμη κι αν οι παραβάτες προσφύγουν στα δικαστήρια.

Το ύψος της φοροδιαφυγής πάνω από την οποία θα θεσπιστούν οι ποινές αυτές αναμένεται να καθοριστεί σε λίγες ημέρες. Επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία όσων συλλαμβάνονται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, αλλά και για ψευδείς δηλώσεις «πόθεν έσχες», θα δημεύεται εντός 24 ωρών.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», για τις παραβάσεις «ηπιότερης» μορφής θα μπαίνουν σε ενέχυρο τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συλληφθέντων για φοροδιαφυγή, ενώ στην περίπτωση δικαίωσης τελεσίδικα από τα δικαστήρια θα επιστρέφονται εντόκως τα ποσά.

Όταν ισχύσει ο νόμος θα σταματήσουν οι ρυθμίσεις όπως π.χ. δόσεις, μείωση προστίμων, προσαυξήσεων κ.ά., για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, απέδωσαν αναλογούντες ή παρακρατούμενους φόρους και φόρους κατανάλωσης. Θα προβλέπονται ρυθμίσεις για όσους βρίσκονται σε αντικειμενική οικονομική αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη.