Πρωτογενές πλεόνασμα 2,590 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,139 δισ. ευρώ  και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3,036 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα μειώθηκε στα 2,958 δισ. ευρώ από 12,258 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8,726 δισ. ευρώ. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,950 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,310 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου του 10μήνου 2013 (40,640 δισ. ευρώ). 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,937 δισ. ευρώ, 1,847 δισ. ευρώ ή 5,0%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 10μήνου (37,090 δισ. ευρώ). 

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35,573 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 229 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του 10μήνου (35,344 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο υπερκάλυψε ήδη την απόκλιση των περασμένων μηνών (η υστέρηση έναντι του στόχου στο 7μηνο ήταν 1,061 δισ. ευρώ, στο 8μηνο ήταν 728 εκατ. ευρώ και στο 9μηνο 455 εκατ. ευρώ). 

Ειδικότερα το μήνα Οκτώβριο οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν το στόχο είναι οι εξής:
·    οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2,225 δισ. ευρώ υψηλότερα κατά 765 εκατ. ευρώ ή 34,4% έναντι του μηνιαίου στόχου.
·    ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 963 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας το μηνιαίο στόχο κατά 337 εκατ. ευρώ ή 35%.
·    Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε σε 187 εκατ. ευρώ, 36 εκατ. ευρώ ή 19,1% υψηλότερα έναντι του στόχου.
·    Οι φόροι περιουσίας ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, 247 εκατ. ευρώ ή 63,6% υψηλότερα έναντι του στόχου, η οποία οφείλεται εν μέρει στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΦΑΠ 2013 η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί για το Νοέμβριο.
·    Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 201 εκατ. ευρώ, 31 εκατ. ευρώ ή 15,4% υψηλότερα του στόχου.
·    Οι λοιποί άμεσοι φόροι σε 355 εκατ. ευρώ, 112 εκατ. ευρώ ή 31,6% υψηλότερα έναντι του στόχου.
·    Ο Φ.Π.Α. λοιπών προϊόντων διαμορφώθηκε σε 1.245 εκατ. ευρώ, 73 εκατ. ευρώ ή 5,9% υψηλότερα του στόχου
 
Αντίθετα, το μήνα Οκτώβριο υστέρησαν ορισμένες κατηγορίες έμμεσων φόρων και κυρίως:
·    Ο Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών ο οποίος ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, 42 εκατ. ευρώ ή 23,6% χαμηλότερα του στόχου,
·    ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών που διαμορφώθηκε στα 345 εκατ. ευρώ, 40 εκατ. ευρώ ή 11,7% χαμηλότερα έναντι του στόχου.
 
Τονίζεται ότι το μήνα Οκτώβριο οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 558 εκατ. ευρώ, κατά 293 εκατ. ευρώ ή 110,6% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 265 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 45,908 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,458 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (49,366 δισ. ευρώ). 

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,584 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,882 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,476 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (37,312 δισ. ευρώ). 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,175 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 16,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,589 δισ. ευρώ ή ποσοστό 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,571 δισ. ευρώ ή ποσοστό 50,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.