Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2013 η Γενική Τράπεζα.