Αύξηση πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους, εμφάνισε η εισηγμένη εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα στο εννεάμηνο του 2013, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. 

Αντιστοίχως, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 11 εκατ. ευρώ, από 7,4 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο.