Ζημίες 4,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,0368 ευρώ ανά μετοχή) παρουσίασαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2013, έναντι κερδών 9 εκατ. ευρώ (0,0726 ευρώ ανά μετοχή) πέρυσι. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποδίδεται και στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών από 20% στο 26% και του επαναϋπολογισμού του υπολοίπου του αναβαλλόμενου φόρου, των ελληνικών εταιρειών του ομίλου, από τον οποίο προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, που αναγνωρίστηκε το 1ο τρίμηνο και επιβαρύνει φυσικά και τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013. 

Αναλυτικότερα, στο εννεάμηνο του 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 123 εκατ. ευρώ έναντι 196,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά 37,4%. 

Αντίστοιχα, κινήθηκαν και τα αποτελέσματα του ομίλου, σε επίπεδο κερδοφορίας, με το μικτό κέρδος να καταγράφει μείωση κατά 50,3% και να διαμορφώνεται στα 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν, στο εννεάμηνο του 2013, στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε, στις 30/09/2013, στα 44,6 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ, την 31/12/2012, ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν, στις 30/09/2013, στα 158,9 εκατ. ευρώ.