Η προσχώρηση της Ρουμανίας στον ευρωπαϊκό Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας των τραπεζών (SSM) θα σημάνει μείωση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών και φθηνότερα δάνεια για την πραγματική οικονομία, εκτιμά ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) Μπόγκνταν Ολτενάου

Στο τέλος του 2014 αναμένεται η δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού των τραπεζών, είπε ο κ. Ολτενάου, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει και μία κατ' αρχήν απόφαση για την ενοποίηση των εθνικών μηχανισμών εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων. Σημείωσε δε, ότι η Ρουμανία θα πρέπει να επισπεύσει την απόφασή της για την προσχώρηση στον SSM, αν δηλαδή αυτή θα γίνει πριν ή μετά την ένταξή της στην ευρωζώνη. 

"Η προσχώρηση στον SSM θα οδηγήσει πιθανότατα σε μικρότερο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, καθώς θα μειωθεί η αντίληψη κινδύνου (risk perception) για τη Ρουμανία. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τον τομέα της πραγματικής οικονομίας, που θα έχει πρόσβαση σε φθηνότερα δάνεια, όσο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερα δάνεια με πιο απλούς όρους" είπε χαρακτηριστικά ο υποδιοικητής της BNR σε οικονομικό φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βουκουρέστι. 

Αναφερόμενος στη βαρύτητα της απόφασης για την ένταξη της Ρουμανίας στον SSM, ο υποδιοικητής της BNR επεσήμανε ότι αφορά ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί από το Κοινοβούλιο, την Προεδρία και την Κυβέρνηση, ενώ η κεντρική τράπεζα θα προετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα. 

Σημείωσε, πάντως, ότι οι τραπεζικοί κανονισμοί, πανευρωπαϊκά, το 2014 θα έπρεπε να είναι αυστηρότεροι και ότι η Ρουμανία είναι μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα κόστη και πιο σκληρούς όρους δανειοδότησης.