Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας το στο επίπεδο του 3.25%. 

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας, Αντριάν Φουλάνι, ο οποίος παρουσίασε τη μηνιαία έκθεση της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας. 

Ο κ. Φουλάνι δήλωσε ότι μέσα από αυτή την απόφαση η τράπεζα στοχεύει στο να δώσει μια νέα ώθηση στην οικονομία με την ενίσχυση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. 

“Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο τη διατήρηση της μακροοικονομικής τόνωσης και τη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την επίτευξη του στόχου μας για την διατήρηση του πληθωρισμού”, δήλωσε ο διοικητής. 

Ο κ. Φουλάνι δήλωσε σε συνέντευξή τύπου ότι “η διόρθωση του δημόσιου χρέους θα είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση του εσωτερικού χρέους." 

Ο διοικητής εξέφρασε την ετοιμότητα της Κεντρικής Τράπεζας να αναλάβει πολιτικές που θα διευκολύνουν την λειτουργία της οικονομίας σε συνθήκες κρίσης της παγκόσμιας οικονομίας.