Μικρή άνοδο 1,64% εμφάνισε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Profile, το εννεάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 6,1 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 282 χιλ. ευρώ από 121 χιλ. ευρώ, το 2012. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυξημένα εμφανίζονται και στο γ’ τρίμηνο του έτους τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο εξωτερικό και την ορθολογική στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι στην αύξηση του πελατολογίου εκτός, αλλά και εντός συνόρων, συνέτεινε η παρουσίαση νέων καινοτομικών λύσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές mobile, καθώς και software services που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. 

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 6,1 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012, εμφανίζοντας μικρή άνοδο 1,64%. Ωστόσο, τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 28% από 1,4 εκατ. ευρώ, το 2012, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 335 χιλ. ευρώ από 315 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 282 χιλ. ευρώ από 121 χιλ. ευρώ, το 2012. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 214 χιλ. ευρώ, για το εννεάμηνο του 2013, από 151 χιλ. ευρώ, το 2012, ενώ το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 2,5 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο εννεάμηνο, ως αποτέλεσμα της προώθησης των ιδίων λύσεων του ομίλου. 

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,8 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012. Το λειτουργικό κέρδος για την εταιρεία αυξήθηκε κατά 57%, διαμορφούμενο στις 631 χιλ. ευρώ από 402 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 504 χιλ. ευρώ από 197 χιλ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τις 472 χιλ. ευρώ από 158 χιλ. ευρώ.