Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη

Συστάθηκε για να προωθήσει τις αποκρατικοποιήσεις με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αρχικά είχε θέσει ως στόχο τα 50 δισ ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ με μειωμένη απόδοση όμως φαίνεται πως πλέον απορροφά κονδύλια και δεν φέρνει τίποτα ή σχεδόν τίποτα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ταμείου για την περίοδο από 1 Ιουλίου του 2012 έως τις 30 Ιουνίου του 2013 εκτός από το ότι το ταμείο είναι μείον εντυπωσιάζει το ποσό των 29 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζεται για αμοιβές συμβούλων που «τρέχουν» τις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες δεν έρχονται αλλά και η μεγάλη αύξηση του ποσού για αμοιβές και έξοδα προσωπικού σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αν και ο αρχικός στόχος για τις αποκρατικοποιήσεις τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν στα 2,6 δισ ευρώ τελικά μειώθηκε στο μισό, 1,3 δισ ευρώ κυρίως λόγω της αποτυχίας με τη ΔΕΠΑ.

Το ταμείο την περίοδο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 κατέγραψε ζημίες ύψους 2 εκ. ευρώ καθώς πολλές αποκρατικοποιήσεις μετατέθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και για το 2014.

Κι ενώ το ταμείο για την περίοδο Ιούλιος 2011 με Ιούνιο 2012 είχε διαθέσει 1.3 εκατομμύρια ευρώ για αμοιβές και έξοδα προσωπικού στην αμέσως επόμενη περίοδο το ποσό αυτό άγγιξε τα 2,24 εκατομμύρια ευρώ κάτι που δεν μπορεί παρά να σημαίνει είτε αυξήσεις είτε προσλήψεις.

Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από τους 21 στους 30 και με έναν πρόχειρο υπολογισμό προκύπτει ότι το μέσο ετήσιο κόστος για καθέναν από τους εργαζομένους του φτάνει τις 75.000 ευρώ από περίπου 63.200 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι αμοιβές δε για το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο ανέρχονται συνολικά στις 351.500 ευρώ από 330.478 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τέλος όπως αναφέρεται στην έκθεση «στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται μη απομειωμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου 28,46 εκ. ευρώ περίπου που αφορούν τιμολόγια στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου προς εκκαθάριση για αμοιβές συμβούλων».

Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι για του χρόνου έναντι του φετινού τελικά «στόχου» εσόδων των 1,3 δισ ευρώ το ΤΑΙΠΕΔ έχει θέσει ως στόχο τα 3,56 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις και πωλήσεις ακινήτων, στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση ΕΔΩ