Με περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς το τρίτο τρίμηνο του 2013, ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ελλάδα, αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, θετικές ταμειακές ροές και ενδυνάμωση της παρουσίας του στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού, κλείνει το εννεάμηνο του 2013 για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ. 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο του 2013, αυξήθηκαν κατά 0,1%, στα 30,9 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα τόσο της θετικής πορείας των πωλήσεων της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στην Ελλάδα, όσο και στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, ο Όμιλος στο κανάλι του φαρμακείου παρουσίασε μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων του από το σύνολο της αγοράς τόσο το τρίτο τρίμηνο του 2013 όσο και στο σύνολο του εννεάμηνου, με περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 50 μονάδες βάσης φτάνοντας το 11,2% στο τρίτο τρίμηνο και το 10,4% συνολικά στο εννεάμηνο. Η άνοδος αυτή προήλθε από την θετική πορεία όλων των κατηγοριών προϊόντων το τρίτο τρίμηνο του 2013, με κυριότερες το Πρόσωπο, το Μακιγιάζ, την Αντηλιακή Προστασία και την Περιποίηση Σώματος.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και μη επαναλαμβανόμενων ενεργειών αναδιάρθρωσης των απαιτήσεων στις οποίες προέβη ο Όμιλος δεδομένου του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που προβλέπεται, ανήλθαν στα 6,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013 από 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, εξαιτίας αυξημένων προωθητικών ενεργειών. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου μετά την αφαίρεση και του παραπάνω κόστους αναδιοργάνωσης ανήλθαν στα 4,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. 

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 4,6 εκατ. ευρώ από -0,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, αποτέλεσμα των προσπαθειών της διοίκησης για μείωση του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα -1,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013 από 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Αν εξαιρεθεί η παραπάνω επιβάρυνση αναδιοργάνωσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα αντιστοιχούσαν σε κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ. 

Στο εξωτερικό ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στην ανάπτυξη των πωλήσεων τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Σκανδιναβικές χώρες. Στόχος του Ομίλου στις συγκεκριμένες αγορές, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της μάρκας στα σημεία ημι-επιλεκτικής διανομής και στα φαρμακεία, τόσο μέσω προωθητικών ενεργειών όσο και με την τοποθέτηση νέων προϊόντων.