Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε, χθες, μια πρόταση τροποποίησης του νόμου περί δημόσιων οικονομικών, με στόχο να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη να προστατεύσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην περίπτωση που οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των σλοβενικών τραπεζών αποδειχθούν υψηλότερες του αναμενομένου.

Η κυβέρνηση θεωρεί πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η άμεση μεταφορά των επισφαλών απαιτήσεων σε μία "κακή τράπεζα" (την Εταιρεία Διαχείρισης Τραπεζικών Στοιχείων Ενεργητικού- BAMC) πρέπει να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση πριν από το τέλος του έτους.

Η μεταφορά των επισφαλών δανείων θα πρέπει να συνοδευθεί από επαρκή κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος.

Η σλοβενική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως μια τέτοιου είδους ανακεφαλαιοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαία, συγκαταλέγεται στα άμεσα μέτρα που θα ακολουθήσουν τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των τραπεζικών "τεστ αντοχής", στις 13 Δεκεμβρίου.
   Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (Banka Slovenije) Μπόστιαν Γιάζμπετς διαβεβαίωσε πρόσφατα ότι έχει καταρτισθεί ένα λεπτομερές σχέδιο για όλες τις τράπεζες του σλοβενικού τραπεζικού συστήματος, καθώς και ότι καμία τράπεζα δεν θα χρειαστεί να κηρύξει πτώχευση ή να τεθεί σε εκκαθάριση με τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Γιάζμπετς, το συνολικό ποσό των "τοξικών" δανείων στις σλοβενικές τράπεζες δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ. Η Banka Slovenije υπολογίζει τα επισφαλή δάνεια στο σύνολο του σλοβενικού τραπεζικού συστήματος στα 7,9 δισ. ευρώ, ωστόσο οι προβλέψεις των τραπεζών κυμαίνονται στο 40% του ποσού αυτού.

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 1,2 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ εκτιμά ότι επιπλέον 200 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με ανακατανομή κονδυλίων.