Την έκδοση ομολογιακών δανείων ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Χαλκόρ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν την έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας έως 180.646.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο συνολικά έτη. 

Επίσης, αποφάσισαν την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας έως 65.000.000 ευρώ, μεσοπρόθεσμης διάρκειας. 

Τέλος επικύρωσαν την εκλογή του κ. Χρήστου-Αλέξη Κομνηνού την 5/7/2013 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.