Την έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας κεφαλαίου έως 76.608.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο συνολικά έτη, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια ΑΕ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την έκδοση κοινών, ομολογιακών δανείων της εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας κεφαλαίου έως 30.000.000 ευρώ, μεσοπρόθεσμης διάρκειας.