Αύξηση 6,9% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην ΠΓΔΜ τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2012. 

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 

α. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων - λατομείων κατά 9,7%. 

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 7,4%. 

γ. Στη μείωση του δείκτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 0,8%. 

Σε μέσα επίπεδα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012.