Την έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας κεφαλαίου έως 100.514.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο συνολικά έτη, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛ ΑΕ. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι αποφάσισαν την έκδοση κοινών, ομολογιακών δανείων της εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας κεφαλαίου έως 40.000.000 ευρώ, μεσοπρόθεσμης διάρκειας. 

Ακόμη, αποφάσισαν την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ της 99,99% θυγατρικής εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ», προς εξασφάλιση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 11.227.000 ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ», διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο συνολικά έτη. 

Τέλος, επικύρωσαν την εκλογή του Νικόλαου Μ. Στασινόπουλου ως προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους, την 06/09/2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Reinhold Wagner και την εκλογή του Λάμπρου Δ. Βαρούχα ως εκτελεστικού μέλους, την 17/10/2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μ. Στασινόπουλου.

TAGS