Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poors αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε "B-", από "CCC+", εκτιμώντας ότι οι άμεσοι κίνδυνοι επί της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στη χώρα είναι περιορισμένοι.

Η αξιολόγηση αυτή συνοδεύεται από σταθερή προοπτική, διευκρινίζει ο οίκος ο οποίος βελτίωσε κατά μία βαθμίδα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου από "C" σε "B".

Σε σταθερές από αρνητικές αναβάθμισε τις προοπτικές της ισπανικής οικονομίας ο οίκος Standard & Poor's, διατηρώντας στο «BBB-/A-3» τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας.