Στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς, συνεχίζουν να επικεντρώνονται οι προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανών και ανταλλακτικών, για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της επιτήρησης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 05.04.2012, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης με την αιτιολογία ότι οι ζημιές της χρήσης 2011 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιρειών Σφακιανάκης ΑΕΒΕ και Personal Best AE, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας ως απόρροια των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν και την αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.
Τα λειτουργικά έξοδα σε επίπεδο ομίλου στο εννεάμηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 8,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν βελτίωση κατά 8,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 10,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ομίλου σε συνδυασμό με τη ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, τη συνεχιζόμενη εμπορική διείσδυση και τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης και την ταχύτερη επάνοδο του Ομίλου Σφακιανάκη σε θετικά αποτελέσματα.