Η οικονομία της Κροατίας συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2013 κατά 0,6% σε ετήσια βάση, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, αλλά υψηλότερο έναντι των προβλέψεων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Πρόκειται για τον όγδοο συνεχόμενο μήνα που καταγράφεται συρρίκνωση του κροατικού ΑΕΠ, αν και με μία επιβράδυνση, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά το οποίο είχε συρρικνωθεί κατά 0,7%.

Εμπειρογνώμονες επί των μακροοικονομικών θεμάτων προέβλεπαν ότι η ύφεση στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου θα διαμορφωνόταν στο 0,4%.