Σε 1,006 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 έναντι 2,251 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 519.000 ευρώ από 1,540 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2012. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημίες 87.000 ευρώ έναντι ζημιών 191.000 ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2012. 

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2010, αποφασίσθηκε η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης για τους εξής λόγους: α) οι ζημίες της χρήσης που έληξε στις 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής Θέσης και β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικές. 

Επίσης, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, υπέβαλε αίτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η διοίκηση προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρησή τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αλλά και σε χώρες όπως Αζερμπαϊτζάν και Κουρδιστάν. Τα έργα αυτά αναμένεται να ανέλθουν σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού τζίρου. Άμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας.