Η κυβέρνηση της Σερβίας υιοθέτησε χθες ένα «πακέτο» μέτρων, που στοχεύουν στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και τη βιώσιμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την τροποποίηση του νόμου που καθορίζει τον ΦΠΑ, προβλέποντας αύξηση του ειδικού συντελεστή ΦΠΑ από το 8 στο 10% και μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή στην πώληση και εισαγωγή εξοπλισμού και εξαρτημάτων πληροφορικής, από το 8% στο 20%.

Περαιτέρω, η σερβική κυβέρνηση ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη μείωση των καθαρών μισθών των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα και την τροποποίηση του νόμου περί μισθολογίου στον Δημόσιο τομέα, με την πρόβλεψη μείωσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 των μηνιαίων αποδοχών που υπερβαίνουν τα 60.000 δηνάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την κυβερνητική συνεδρίαση, εγκρίθηκαν ακόμη τα νομοσχέδια τροποποίησης του νόμου περί φορολόγησης των εταιρικών κερδών και του νόμου περί υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.