Επιβράδυνση παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2013 ο ρυθμός συρρίκνωσης της οικονομίας της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, η ύφεση την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε στο 0,6% σε ετήσια βάση, έναντι 1,7% ετήσιας συρρίκνωσης το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Παρά τις πρόσφατες ενδείξεις σταθεροποίησης στην εγχώρια ζήτηση, η σλοβενική οικονομία δεν πέτυχε να καταγράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο.

Συνολικά, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, το σλοβενικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) συρρικνώθηκε κατά 2,2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Με βάση τα προσαρμοσμένα- ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών και την εποχή -στοιχεία, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και συρρικνώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα δεν παρουσίασαν κάποιο σημαντικό σημάδι διαφοροποίησης, καθώς η εγχώρια κατανάλωση συνέχισε να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι εξαγωγές ανάσχεσαν μία βαθύτερη ύφεση.

Η κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,8% το τρίτο τρίμηνο, που, ωστόσο, συνιστά επίδοση καλύτερη έναντι της πτώσης 3,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης Σχηματισμού Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου (περιγράφει τις επενδύσεις μιας εθνικής οικονομίας σε πάγια κεφάλαια) συρρικνώθηκε κατά 4,4%, έναντι πτώσης 2,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το εμπόριο αποτέλεσε και πάλι την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης, καθώς επεκτάθηκε κατά 4,9% και συνέβαλε σε θετικό εμπορικό ισοζύγιο 1,9%.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ το β' τρίμηνο αντίστοιχα είχε μειωθεί κατά 2,4%. Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο, έναντι μείωσης 2,8% το β' τρίμηνο.

Οι εισαγωγές κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες και αυξήθηκαν κατά 2,6%, έναντι μείωσης 0,3% το β' τρίμηνο του 2013.

Σε πτωτική τροχιά βρέθηκαν οι δείκτες για πολλούς οικονομικούς τομείς, όμως ο τομέας της Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνέχισε να διευρύνεται, πετυχαίνοντας το γ' τρίμηνο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,2%. Αύξηση καταγράφηκε και στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, όπου η παραγωγή το γ' τρίμηνο και σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 0,9%.

Στη βαθύτερη ύφεση παραμένει ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος συρρικνώθηκε το γ' τρίμηνο κατά 6,6%, έναντι 11% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Η δραστηριότητα του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα, συρρικνώθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 1,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Τέλος, ο τομέας των δημόσιων υπηρεσιών, ο οποίος έχει πληγεί λιγότερο από την οικονομική κρίση, συρρικνώθηκε κατά 1,5%, που αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη πτώση.