Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα εννεαμήνου της Eurobank

Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα εννεαμήνου της Eurobank

Αξιοσημείωτη βελτίωση αποτελεσμάτων σε λειτουργική βάση πέτυχε ο όμιλος της Eurobank το γ' τρίμηνο, με μείωση του λειτουργικού κόστους και του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση και αύξηση σε έσοδα, καταθέσεις και καθαρά έσοδα από τόκους. 

Παράλληλα, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές 285 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, με τα κέρδη προ προβλέψεων να εμφανίζουν αύξηση 53% στα 148 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

- Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης.

- Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο με ενίσχυση των οργανικών εσόδων και
επάνοδο των λοιπών εσόδων σε θετικό έδαφος.

- Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 7% το εννεάμηνο του 2013 (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας
Proton). Επιτυχής ολοκλήρωση εθελουσίας αποχώρησης 1.073 υπαλλήλων με ετήσιο όφελος €61εκ.

- Αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 53% σε €148εκ. το Γ΄ τρίμηνο.

- Αύξηση καταθέσεων κατά €850εκ. το Γ΄ τρίμηνο (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) και
σημαντική βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις σε 111%. Σταδιακή μείωση της εξάρτησης από
το Ευρωσύστημα.

- Μείωση κατά 7% των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα (εξαιρουμένου του
Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) το Γ΄ τρίμηνο.

- Ίδια κεφάλαια €5,5δισ. Δείκτης Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων (EBA CT1) pro-forma 8,1%.

- Συνολικό αποτέλεσμα -€285εκ. το Γ΄ τρίμηνο ή -€211εκ. εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών.

O διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης αλλά ταυτόχρονα ενέχει και πολλαπλές προκλήσεις. Στις προκλήσεις αυτές, η Eurobank ανταποκρίθηκε βελτιώνοντας μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη της. Ειδικότερα, κατά το Γ΄ τρίμηνο επιτύχαμε αύξηση των καταθέσεων, μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους και αύξηση των εσόδων.

Η νομική και λειτουργική ενοποίηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, με στόχο την επίτευξη συνεργειών που υπολογίζονται σε €200 εκατομμύρια το χρόνο το 2015. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που πρόσφατα ολοκληρώσαμε με επιτυχία, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του κόστους κατά €61 εκατομμύρια το χρόνο.

Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα βήματα και βασιζόμενοι στην υψηλή ποιότητα του προσωπικού μας πιστεύουμε ότι η Eurobank θα ισχυροποιήσει τη θέση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το ρόλο της στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας».

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο