«Εγκλωβισμένοι» είναι πάνω από ένα εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αφού πληρώνονται με καθυστέρηση που υπερβαίνει τον έναν μήνα, σύμφωνα με μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που δημοσιοποιεί η «Καθημερινή της Κυριακής».

Μόνο μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις καταβάλει κάθε μήνα τη μισθοδοσία των εργαζομένων της, ενώ το 50% των επιχειρήσεων δεν καταβάλει κανονικά του μισθούς στο απασχολούμενο προσωπικό, ενώ σημειώνεται ότι μόλις τέσσερις στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν το μισθό τους χωρίς καθυστέρηση.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για περίπτωση σύμβασης που κατατέθηκε πρόσφατα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εργασίας, με την οποία οι εργαζόμενοι συμφώνησαν να τους καταβάλλεται η αμοιβή τους ανά τρίμηνο και όχι μηνιαίως.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ευρεία είναι η έκταση των ψευδώς δηλωθέντων, σύμφωνα με τους Επιθεωρητές Εργασίας, πίσω από τη μεγάλη αύξηση των μεγεθών της μερικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα πίσω από αυτές τις περιπτώσεις «κρύβονται» υπάλληλοι που εργάζονται μεν επί οκτώ ώρες αλλά δηλώνονται για τέσσερις ή πέντε ώρες με το 50% του μισθού.