Οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την εξαετή ύφεση της χώρας μας και γι' αυτό δεν πρέπει να αγνοούνται, αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι η αγορά καυσίμων δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό.

Ο Οργανισμός όπως είναι γνωστό, ανέλυσε τέσσερις κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, επεξεργασία τροφίμων, οικοδομικά υλικά και λιανικό εμπόριο).

«Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες της αγοράς γνωρίζουν ότι ο τομέας της ενέργειας και ιδιαίτερα τα πετρελαιοειδή, επηρεάζουν σημαντικά το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών και κατ' επέκταση την ανάπτυξη» αναφέρει η ΠΟΠΕΚ. Κάνει λόγο επίσης για «αντι-ανταγωνιστικές στρεβλώσεις της αγοράς πετρελαιοειδών, σε όλα στάδια διακίνησης των καυσίμων, οι οποίες επιδεινώνονται καθημερινά στον τομέα της λιανικής από αθέμιτες πρακτικές και καταχρηστικές μεθόδους».