Σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της έχει προχωρήσει η εισηγμένη εταιρεία Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, βασικός στόχος της διοίκησης είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ. 

Η εταιρεία επισημαίνει στην ανακοίνωση, ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο.