Γράφει ο Βαγγέλης Βιτζηλαίος

Σημαντικές «ελλείψεις» στις διαδικασίες των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης (Moody's, Fitch, Standard & Poor's) διαπιστώνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA), που αφορούν την έκδοση των αξιολογήσεων των δημόσιων χρεών, απειλώντας με «ανάληψη δράσης» σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν.

Συγκεκριμένα η ανεξάρτητη αρχή της Ε.Ε. Πραγματοποίησε έρευνα για τους τρεις αμερικανικούς οίκους από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο, έπειτα από «ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο συγκρούσεις συμφερόντων, για τον αντίκτυπο αξιολογήσεων δημόσιου χρέους σε άλλες αξιολογήσεις, για την ικανότητα των οίκων να ανταποκριθούν στον αριθμό των δραστηριοτήτων σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας, για τη χρήση διάφορων ενεργειών αξιολόγησης, καθώς και για θέματα γύρω από την εμπιστοσύνη και τον χρόνο των ενεργειών».

Η ΕSMA διαπίστωσε «ελλείψεις» και ζητήματα που απαιτούν βελτίωση στους τομείς της ανεξαρτησίας και στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, στην ημερομηνία δημοσιοποίησης των ενεργειών αξιολόγηση καθώς και για τους πόρους που διατίθενται για τις αξιολογήσεις.

Παράλληλα, η Αρχή, με έδρα το Παρίσι, τους καταλογίζει ότι δίνουν υπερβολικές αρμοδιότητες σε κατώτερα στελέχη στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ευρωπαϊκών χωρών. Δεν καθορίζει, πάντως, εάν κάποιο από τα ευρήματα αποτελεί παραβίαση των κανόνων για τους οίκους και «ενδέχεται να αναλάβει δράση εν ευθέτω χρόνω», εννοώντας την επιβολή προστίμων.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Στίβεν Μάιγιοορ, τόνισε ότι «η διερεύνηση της ESMA αποκάλυψε ελλείψεις στις διαδικασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την ανεξαρτησία, και την αξιοπιστία των αξιολογήσεων» ενλώ επισήμανε ότι «οι οίκοι που εξετάστηκαν θα πρέπει να παρουσιάσουν βελτιώσεις στις πρακτικές τους για να συμμορφωθούν με τους κανόνες και να εξαλείψουν ανεπαρκείς πρακτικές από το παρελθόν».

Λίγους μήνες πριν, η ESMA εξέδωσε νέα αναφορά στην οποία κατέκρινε τους οίκους για έλλειψη αδιαφάνειας και κυρίως για το πώς αξιλογούν τις τράπεζες, συστήνοντας να επανεξετάσουν τις μεθόδους τους.

Σημειώνεται ότι η Αρχή δεν έχει επιβάλλει πρόστιμο από το 2011, με τους τρεις οίκους να εγγράφονται σε αυτην και να τιθενται υπό την επιτήρησή της την ιδια χρονιά.

Διαβάστε ΕΔΩ την αξιολόγηση (Στα αγγλικά)