Στο 45% ανέρχεται το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποτελεί τον συλλογικό φορέα των συγκεκριμένων τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Αρκετά από τα δάνεια αυτά αφορούν δήμους και τα ποσά αγγίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσαν, επίσης, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, ότι από τα δάνεια που παραχωρήθηκαν μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, ή ποσοστό 5,6%, παραχωρήθηκε σε εταιρείες, συνδεδεμένες με Επιτρόπους των Συνεργατικών. 

Ο πρόεδρος της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης δήλωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού περιλαμβάνει λεπτομερές πλάνο διαχείρισης δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι οι εκποιήσεις είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, μονάδας διαχείρισης προβληματικών δανείων, στην οποία θα μεταφέρονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από όλα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Η πλήρης λειτουργία της μονάδας αναμένεται τον Απρίλιο του 2014. 

Ο κ. Χατζηγιάννης δήλωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ότι η αναδιάρθρωση του Συνεργατισμού θα στηριχθεί στη μηδενική ανοχή στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επίσης είπε ότι στο τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η εκταμίευση από την κυβέρνηση του ποσού του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού. 

Τα χρήματα, που βρίσκονται ήδη στα κυβερνητικά ταμεία, προέρχονται από το συνολικό ποσό της βοήθειας των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πάρει η Κύπρος από το Eurogroup και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του μνημονίου.