Η Τράπεζα Κύπρου διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε καλή πορεία και τον ερχόμενο Μάρτιο θα περάσει τη λεγόμενη δοκιμασία αντοχής που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις Ευρωπαϊκές τράπεζες. 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Κρίστης Χασάπης, επισήμανε επίσης ότι η Τράπεζα έχει ετοιμάσει ειδική μονάδα διαχείρισης των δανείων των μεγάλων πελατών και άλλες μονάδες διαχείρισης για τους μικρότερους πελάτες. 

«Όταν θα λειτουργήσει η μονάδα οι πελάτες αυτοί θα πρέπει, είτε να δώσουν κάποια χρήματα τα οποία χρωστούν, ή να γίνει άλλου είδους διακανονισμός», ανέφερε ο κ. Χασάπης.