Στο 34,5% επί του ΑΕΠ ανήλθε στα τέλη Οκτωβρίου 2013 το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ, αυξημένο κατά 0,5% σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ, το δημόσιο χρέος της χώρας, στα τέλη Οκτωβρίου του 2013, ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς στα 2,73 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 31 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013. 

Το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ανήλθε στα τέλη Οκτωβρίου στο 1,589 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ το εσωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την έκδοση εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων που αγοράζουν συνήθως οι τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία, ανήλθε στα τέλη Οκτωβρίου στο 1,136 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 49 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προτίθεται, το επόμενο διάστημα, να στραφεί κυρίως στον εσωτερικό δανεισμό για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2014, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 298 εκατ. ευρώ (3,5% επί του ΑΕΠ). Από αυτά, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014, τα 162 εκατ. θα εξασφαλιστούν από εσωτερικό δανεισμό. 

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την αύξηση που εμφανίζει το δημόσιο χρέος, καθώς σημειώνει ότι η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους στην Ευρώπη. Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι αν το χρέος συνεχίσει την ανοδική του πορεία και ξεπεράσει το «ψυχολογικό» όριο του 40%, θα δημιουργηθούν προβλήματα ως προς την εξυπηρέτησή του. 

Πρόσφατα, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ δημοσιοποίησε τις προβλέψεις της για τη διακύμανση του δημόσιου χρέους κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με αυτές, το δημόσιο χρέος της χώρας θα ανέλθει στα τέλη του 2016 στο 37,6%.