Την ανάληψη καθηκόντων αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στην Γενική Τράπεζα, από την 1η Ιανουαρίου 2014, από τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, ανακοίνωσε, σήμερα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ο κ. Παπακωνσταντίνου θα έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων "Corporate and Investment Banking" της Γενικής Τράπεζας με επικέντρωση στους τομείς χρηματοδότησης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, τη διαχείριση προβληματικών εταιρικών δανείων, τη διαχείριση επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, τις δραστηριότητες αγορών χρήματος και κεφαλαίου και τις τοποθετήσεις των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. 

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, γενικός διευθυντής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το διάστημα 2008-2011, επικεφαλής του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής και χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων. Διετέλεσε επίσης βασικός μέτοχος και εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Π&Κ.