Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι οι κ.κ.:

-    Νικόλαος Παυλιάς του Δημητρίου, Γενικός Διευθυντής Παιχνιδιών, ΟΠΑΠ Α.Ε. και 
-    Άγγελος Παπουτσής του Ιωάννη, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.
αποχωρούν από την Εταιρεία την 05.12.2013.  

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Παυλιά και τον κ. Παπουτσή, για την πολύχρονη προσφορά τους, από διάφορες θέσεις ευθύνης.

 

TAGS