Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στη Βουλγαρία αυξήθηκε σε ποσοστό 1,6% το τρίτο τρίμηνο του 2013, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (NSI). 

Το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.624.000 άτομα. Από τη σύγκριση των στοιχείων για την απασχόληση ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στα γ' τρίμηνα του 2012 και του 2013 προκύπτει ότι αυξήθηκε το μερίδιο των απασχολουμένων στους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών.

Κάθε εργαζόμενος συνεισέφερε στο ΑΕΠ 5.957,5 λέβα και 14,8 λέβα ανά ώρα δεδουλευμένης εργασίας. Η μέση κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 1%, όσο και η αύξηση του ΑΕΠ ανά δεδουλευμένη ώρα εργασίας. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της NSI, το τρίτο τρίμηνο 2013 η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε στον τομέα της βιομηχανίας (6.209,9 λέβα κατά κεφαλήν ΑΠΑ και 14,9 λέβα ανά δεδουλευμένη ώρα εργασίας). Αντίστοιχα στον τομέα των υπηρεσιών κάθε εργαζόμενος συνεισέφερε στο ΑΕΠ 5.202,5 λέβα σε ΑΠΑ και 13 λέβα για κάθε ώρα εργασίας. 

Η χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας καταγράφηκε στον τομέα της γεωργίας, όπου διαμορφώθηκε στα 2.054,7 λέβα σε ΑΠΑ και 5,3 λέβα ανά ώρα εργασίας. 

Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ προκύπτει από την ΑΠΑ, όταν προστεθούν οι Φόροι και αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις στα προϊόντα.