Το 61% των Γάλλων θεωρεί απαραίτητο να κλείσουν δημόσιες υπηρεσίες για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας IFOP την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα Les Échos.

Έξι στους 10 Γάλλους πιστεύουν ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά με τη σημερινή κατάσταση με λιγότερους υπαλλήλους, ενώ μόλις το 32% θεωρεί μια μείωση του αριθμού των κρατικών υπαλλήλων μη ρεαλιστική.

Στο πώς θα επιτευχθεί η συγκεκριμένη μείωση του κρατικού υπαλληλικού προσωπικού, πάντως, οι γνώμες των Γάλλων διίστανται.

Ο κανόνας «μία πρόσληψη για δύο συνταξιοδοτήσεις» εγκρίνεται από το 54%, ενώ δεν συμφωνεί το 46%.

Σε ό,τι αφορά τους φόρους, το 45% τους θεωρεί υπερβολικούς, το 43% υψηλούς, ενώ μόνον το 12% τους κρίνει ως αποδεκτού ύψους.