Πρόστιμα συνολικού ύψους  216.552 επέβαλαν οι ΔΟΥ της χώρας κατά τη διάρκεια ελέγχων σε όλη τη χώρα διαπιστώνοντας 431 παραβάσεις.

Από τις 25 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 1.166 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 620 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.   

Σε 999 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 431 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

Μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με 209 και 68 παραβάσεις αντίστοιχα.