Σκληρή κριτική στον ΟΟΣΑ, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που είναι δυσμενέστερες άλλων διεθνών οργανισμών αλλά και των δηλώσεων του γγ του Οργανισμού, Άνχελ Γκουρία, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ασκούν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας. 

Αυτές οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ (για τους ρυθμούς ανάπτυξης) είναι περισσότερο ανεξήγητες, αφού θα συμβούν σε μία χώρα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Οργανισμού, έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη πρόοδο από όλες τις χώρες που παρακολουθεί στον τομέα των φιλικών προς την ανάπτυξη διαρθρωτικών προσαρμογών και η οποία έχει, ήδη, επιτύχει τεράστια βελτίωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητά της, με την πραγματική εσωτερική υποτίμηση της ισοτιμίας του νομίσματός της, που θα υπερβεί το 30% στο τέλος του 2014, αναφέρουν οι αναλυτές της Αlpha Bank. 

Επίσης, μεταξύ άλλων, θεωρούν «απαράδεκτο ο Άνχελ Γκουρία, σε συνέντευξή του σε ελληνικό τηλεοπτικό ΜΜΕ, να αναφέρεται στην ανάγκη νέας αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους, τόσο εκείνου που είναι στην κατοχή ιδιωτών (PSI), όσο και εκείνου που είναι στην κατοχή κυβερνήσεων και επισήμων διακυβερνητικών φορέων (OSI)».