Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζει ο ΟΛΠ ΑΕ παρουσίασε ο πρόεδρός του και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιώργος Ανωμερίτης, σε ημερίδα για το Περιβάλλον στα Ευρωπαϊκά Λιμάνια, που διεξήχθη από το Ecocity στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Ο ΟΛΠ ΑΕ, με βάση τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο OPRC (1990), του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες OPRC-HNS (2000) και της εθνικής νομοθεσίας, έχει καταρτίσει και εφαρμόζει, εγκεκριμένο από την οικεία λιμενική Αρχή, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, εντός της λιμενικής ζώνης του. 

Το Σχέδιο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και είναι εναρμονισμένο με το τοπικό σχέδιο της οικείας λιμενικής Αρχής και κατ' επέκταση με το εθνικό σχέδιο. 

Εξάλλου, ο ΟΛΠ, στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών πραγματοποιεί, σε καθημερινή βάση ελέγχους και καθαρισμό των επιπλεόντων αντικειμένων στο σύνολο της θαλάσσιας λιμενικής περιοχής.

TAGS