Αυξημένος κατά 0,5% ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της Υπηρεσίας Απασχόλησης της Σλοβενίας, τον Νοέμβριο του 2013. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 119.313 άτομα, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 7%.

«Λιγότεροι άνθρωποι εγγράφηκαν ως άνεργοι σε σχέση με τον Οκτώβριο, όμως αντίστοιχα δημιουργήθηκαν και λιγότερες θέσεις εργασίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία. Τον Νοέμβριο ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας επιβραδύνθηκε, προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν 9.123 νέες εγγραφές ανέργων, αριθμός κατά 30,9% μικρότερος σε σχέση με τον Οκτώβριο και κατά 8,9% μικρότερος σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2012.

Από τις νέες εγγραφές 2.035 αφορούσαν σε άτομα που για πρώτη φορά αναζητούν εργασία, 1.713 σε μακροχρόνια ανέργους ή άτομα που έχασαν τη δουλειά τους λόγω πτώχευσης, ενώ 4.140 εγγράφηκαν με τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου απασχόλησης.

Συνολικά 5.196 άτομα βρήκαν δουλειά τον Νοέμβριο, 3% λιγότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο και 2,1% περισσότερα έναντι του Νοεμβρίου 2012.

Ο αριθμός των ανέργων, τόσο στην ηλικιακή ομάδα 15-29, όσο και στην ομάδα εκείνων που αναζητούν πρώτη φορά εργασία, αυξήθηκε τόσο σε μηνιαία, όσο και σε ετήσια βάση. Οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι χωρίς υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση, αλλά παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του Νοεμβρίου 2012.

Ο μέσο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων για το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου ανήλθε σε 119.446 άτομα, που αντιστοιχεί σε αύξηση 9,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2012.

Στο ίδιο διάστημα 97.374 άτομα ήταν οι νέες εγγραφές στα μητρώα των ανέργων, μειωμένες κατά 3,9% σε ετήσια βάση. Η πλειοψηφία των νέων εγγραφών αφορούσε ανέργους που καταχωρήθηκαν μετά τη λήξη ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας (47.962 άτομα, 8,1% περισσότερα από το 11μηνο 2012), ακολουθούμενους από τους μακροχρόνια ανέργους (19.422 άτομα και 7,2% λιγότερα σε ετήσια βάση) και εκείνους που για πρώτη φορά αναζητούν εργασία (17.700 άτομα, 15,3% περισσότερα σε ετήσια βάση).

Στους 11 μήνες του 2013 συνολικά 96.122 άτομα έπαψαν να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα των ανέργων, εκ των οποίων οι 61.546, επειδή βρήκαν θέση εργασίας, μία αύξηση 12,1% σε ετήσια βάση.