Πρόταση για αποκοπή μέρους του 13ου μισθού και συντάξεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για όσους έχουν απολαβές άνω των 2.500 ευρώ, πρότεινε η ΕΔΕΚ με στόχο να στηριχθούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά τη διάρκεια των γιορτών στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η ΕΔΕΚ κατέθεσε σήμερα πρόταση νόμου στη βουλή, με βάση την οποία για καθαρές μηνιαίες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.500 ευρώ, δεν θα γίνεται καμία περικοπή. Για απολαβές 2.501 έως 3.500 ευρώ, θα αποκόπτεται ποσοστό 2,5%, για 3.501 μέχρι 4.500 ευρώ, ποσοστό 3% και για 4.501 ευρώ και άνω η αποκοπή θα είναι 3,5%. 

Στόχος είναι η συγκέντρωση 5 εκατομμυρίων ευρώ, για παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες. 

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα εξήγησε ότι τα χρήματα θα δοθούν στα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών για να τα παραχωρήσουν σε μακροχρόνια ανέργους και σε άλλες κατηγορίες αναξιοπαθούντων για να διασφαλιστεί ότι θα έχουν τα ελάχιστα απαραίτητα την περίοδο των Χριστουγέννων.