Το σερβικό κυβερνητικό Γραφείο για τη Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών συγχρηματοδοτεί έργα οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, κατανέμοντας ένα συνολικό ποσό περίπου 6 εκατ. δηναρίων (1 ευρώ = 115 δηνάρια) από τον κρατικό προϋπολογισμό της Σερβίας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Τα έργα επιλέχθηκαν έπειτα από δημόσιο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια συγχρηματοδότησης απονεμήθηκαν στους νικητές σε ειδική εκδήλωση.

Ο διαγωνισμός έγινε με στόχο την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, την ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ενίσχυση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενώσεων και οικοδόμησης δομών συμπερίληψης του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

Κατά την περίοδο 2012-2013 το Γραφείο για τη Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών παρείχε οικονομική υποστήριξη σε 25 έργα.