Θέματα και προτάσεις για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τέθηκαν στο επίκεντρο της 2ης Συνάντησης-Σύσκεψη της «Ομάδας Εργασίας για μία πολιτική ΜμΕ στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Task Force for Greece (TFGR). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων των ΜμΕ (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, και ΣΕΤΕ).

Η Task Force παρουσίασε την πρώτη Αναφορά της Ομάδας, η οποία ήταν στην ουσία σύνθεση των επιμέρους θέσεων των φορέων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και πρότεινε την ιεράρχηση των προβλημάτων και των προτεινόμενων λύσεων. Επίσης, ζήτησε τη δημιουργία ενός «πολιτικού κειμένου» με έμφαση στις βραχυχρόνιες προτάσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν άμεσα στην αγορά («quick wins») και με περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα στις θέσεις των φορέων ΜμΕ στη νέα προγραμματική περίοδο.

Η Task Force πρότεινε οι εργασίες της ομάδας να εστιάσουν στα εξής οκτώ θέματα: 1. Τμήμα των φορολογικών προβλημάτων όπως έχουν ήδη τεθεί (κώδικας, ενιαίος φόρος κλπ), 2. Αδειοδοτήσεις, 3. Τειρεσίας και Πτωχευτικό Δίκαιο, 4. Παρεμπόριο, 5. Ηλεκτρονικές πληρωμές, 6. Συνέργειες επιχειρήσεων και Δικτύωση (Clustering), 7. Καινοτομία σε συνεργασία με πανεπιστήμια και 8. Δεξιότητες των εργαζομένων.

Η ΕΣΕΕ στη συνάντηση έθεσε στην ατζέντα ως ένατο θέμα και τα προβλήματα που προκύπτουν από το Ασφαλιστικό Σύστημα και ιδιαίτερα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ. Τέλος, στην παρατήρηση πως λείπει ο σχεδιασμός για την παραγωγή των ΜμΕ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ΕΣΕΕ παρέδωσε τις αρχικές προτάσεις της και δεσμεύτηκε να στείλει στην TFGR τη δομή των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, για καλύτερη επεξεργασία και εμπλουτισμό του τελικού report στις 16 Δεκεμβρίου.

TAGS