Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την προστασία της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος καθώς και των πολιτών που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους, τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Π. Μουτσινά, για το ενδεχόμενο πώλησης των «κόκκινων» δανείων από τις ελληνικές τράπεζες σε ξένα funds, ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σχετικά με τη διαχείριση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών στις οποίες παρασχέθηκε κεφαλαιακή ενίσχυση:

- Θα αξιολογήσει, με την τεχνική υποστήριξη ανεξάρτητου τρίτου μέλους και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης των «προβληματικών» στοιχείων ενεργητικού.

- Θα διαμορφώσει βασικούς δείκτες επιδόσεων (Key Performance Indicators) για τα χαρτοφυλάκια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «προβληματικά» στοιχεία ενεργητικού και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να διαχειριστούν και να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια αυτά.

- Θα παρακολουθεί στενά τη στρατηγική, την πολιτική υλοποίησης αυτής και τους λειτουργικούς στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) παρεμβαίνοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι στους δανειολήπτες, που βρίσκονται σε δυσκολία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, παρέχονται εγκαίρως βιώσιμα και μακροπρόθεσμα εναλλακτικά σχέδια εξυπηρέτησης των δανείων.

Διευκρινίσεις ΕΤΕ για το σχέδιο αναδιάρθρωσής της

Στο μεταξύ, σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι «καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι όροι του σχεδίου αναδιάρθρωσης να μην θέσουν σε αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία της, ούτε τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία της (core assets), αλλά και να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών του Ομίλου της».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε διά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα μετά από ερώτηση των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γαβριήλ Αβραμίδη και Γιάννη Δημαρά με θέμα την ανησυχία για τα επιχειρησιακά προγράμματα της Εθνικής Τράπεζας. Οι δύο βουλευτές είχαν απευθύνει ερώτηση στον υπουργό Οικονομικών για το θέμα, ζητώντας να ενημερωθούν πώς τοποθετείται το υπουργείο εν όψει των αλλαγών που προτίθεται να προβεί η Εθνική Τράπεζα κυρίως στο θέμα πώλησης των θυγατρικών της εταιρειών, γεγονός που –όπως επεσήμαναν - «θα συρρικνώσει τις δραστηριότητες του Ομίλου, θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού ποσοστού των δανείων» και θα οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας».

Όπως αναφέρει στο έγγραφό της η ΕΤΕ, η τράπεζα στην παρούσα περίοδο ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να συμφωνηθεί αμοιβαία το σχέδιο αναδιάρθρωσής της (restructuring plan) για τα επόμενα έτη. Η κατάρτιση και έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης αποτελεί πάγιο όρο για τη συμβατότητα κρατικών ενισχύσεων προς πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα, θυμίζοντας ότι έλαβε κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο μερικής συνεισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίησή της.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις και δεν έχει οριστικοποιηθεί, ούτε εγκριθεί από το αρμόδιο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αναφέρεται επίσης στο έγγραφο.