Πτώση 2,9% εμφανίζει ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε το Νοέμβριο κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο μέσος ∆είκτης του δωδεκαμήνου ∆εκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου ∆εκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,7%, έναντι αύξησης 1,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάμηνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η μείωση του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 1,4% το μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2013, προήλθε από τις ακόλουθες μειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,9% της ομάδας '' ∆ιατροφή και μη αλκοολούχα ποτά '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα φρούτα νωπά και λαχανικά νωπά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα κρέατα γενικά.

β) Κατά 9,8% της ομάδας '' Ένδυση και Υπόδηση '', λόγω του χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων.

γ) Κατά 0,5% της ομάδας '' Στέγαση '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των ενοικίων κατοικιών και του πετρελαίου θέρμανσης.

δ) Κατά 1,4% της ομάδας '' ∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες '', λόγω του χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων.

ε) Κατά 1,0% της ομάδας '' Μεταφορές '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα αυτοκίνητα και στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

στ) Κατά 0,1% της ομάδας '' Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια '' , λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα αναψυκτικά-γλυκά-καφές-ποτά(σερβιριζόμενα).

ζ) Κατά 0,2% της ομάδας '' Άλλα αγαθά και υπηρεσίες '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των προσωπικών ειδών
λόγω του χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων.

Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, κατά 2,9% το μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές :

1. Από τις μειώσεις των δεικτών :

α) Κατά 1,2% της ομάδας '' ∆ιατροφή και μη αλκοολούχα ποτά '', λόγωμείωσης, κυρίως, των τιμών στα ψάρια νωπά, λαχανικά νωπά, φρούτα νωπά, δημητριακά και παρασκευάσματα, μοσχάρι νωπό, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά και πατάτες νωπές.

β) Κατά 11,5% της ομάδας '' Ένδυση και υπόδηση '', λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 0,5% της ομάδας '' Στέγαση '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των ενοικίων κατοικιών, των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας και του πετρελαίου θέρμανσης. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στον ηλεκτρισµό.

δ) Κατά 3,6% της ομάδας '' ∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα είδη: έπιπλα-καλύμματα δαπέδου, είδη κλινοστρωμνής-λευκά είδη, οικιακές συσκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

ε) Κατά 2,7% της ομάδας '' Μεταφορές '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των αυτοκινήτων και των καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνης).

στ) Κατά 4,2% της οµάδας '' Επικοινωνίες '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των τηλεφωνικών υπηρεσιών.

ζ) Κατά 3,1% της οµάδας '' Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών του οπτικοακουστικού εξοπλισμού-υπολογιστών, των υπηρεσιών αναψυχής, των βιβλίων, των ανθέων και του πακέτου διακοπών.

η) Κατά 4,2% της ομάδας '' Εκπαίδευση '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ΙΕΚ.

θ) Κατά 2,9% της ομάδας '' Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των εστιατορίων-

ζαχαροπλαστείων-καφενείων-κυλικείων.

ι) Κατά 4,9% της ομάδας '' Άλλα αγαθά και υπηρεσίες '', λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των κουρείων- κομμωτηρίων, των ειδών ατομικής φροντίδας, των προσωπικών ειδών και των ασφαλίστρων μεταφορών.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 3,5% της ομάδας '' Αλκοολούχα ποτά και καπνός '', λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των τσιγάρων.

β) Κατά 0,3% της ομάδας '' Υγεία '', λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των φαρμάκων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις ιατρικές, οδοντιατρικές και παραιατρικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες νοσοκομείων και κλινικών.

Στο -2,9% και ο εναρμονισμένος Δείκτης

Η εξέλιξη του Εναρμονισμένου ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, με βάση το έτος 2005=100,0, του μηνός Νοεμβρίου 2013, έχει ως εξής:

Ο Εναρμονισμένoς ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ∆ΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 2,9%, έναντι αύξησης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Εν. ∆ΤΚ κατά το μήνα Νοέµβριο 2013, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2013, παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Εν. ∆ΤΚ του δωδεκαμήνου ∆εκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου ∆εκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,7%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.