Η ιδρυτική συνεδρίαση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Σερβίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με το έργο της διατήρησης της σταθερότητας του σερβικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας (NBS).

Η Επιτροπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του σερβικού υπουργείου Οικονομικών, θα ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο, εξετάζοντας και αξιολογώντας τα ζητήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, με σκοπό τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ θα συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής είναι η σερβική κυβέρνηση, η NBS, ο Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων (DIA) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την ιδρυτική συμφωνία υπέγραψαν η διοικητής της NBS, Τζοργκόβανκα Ταμπάκοβιτς, ο υπουργός Οικονομικών, Λαζάρ Κρστιτς, ο επικεφαλής της DIA, Ζόραν Ομπράντοβιτς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ζόραν Τσίροβιτς.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη του ΑΕΠ και υποχώρηση της ανεργίας, καθώς και το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει την πραγματική οικονομία, η σύσταση αυτού του διοργανικού σώματος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Σερβίας στο σύνολό του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μέλη της Επιτροπής, εκτός από του υπογράφοντες την ιδρυτική συμφωνία, είναι και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εποπτείας των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ο υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και ο υπεύθυνος για την οικονομική σταθερότητα υποδιοικητής της NBS- γενικός διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας Τραπεζών.

Η Επιτροπή, υπό την προεδρία της κας Ταμπάκοβιτς, θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.