Μεγάλη μείωση 11,1% εμφάνισε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο της χώρας, το γ΄ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. 

Ο ίδιος δείκτης, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εμφάνισε μείωση 4,6% το γ΄ τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον δείκτη του β΄ τριμήνου 2013, έναντι μείωσης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012.